Mpianatra hankaty Egypta : ireo tsara ho fantatra

« Betsaka ny fanontaniana mandalo ao an-tsain’ny mpianatra indrindra fa ireo Malagasy mikasa hanohy sy handrato fianarana eto Egypta. Isorohana ny fahadisom-panantenana rehefa tsy arak’izay noeritreretina ny hita maso dia tsara hatrany miomana mialoha sy manadiady ireo zavatra tokony ho fantatra na dia ny ankapobeny fotsiny ihany aza. » Toy ny firenena rehetra ihany Egypta raha jerena amin’ny ankapobeny nefa hita misongadina eny ihany ny toe-javatra samihafa raha oharina amin’ny Madagasikara (vitsivitsy maromaro) koa ao ny tsara ary ao koa ny mifanohitra amin’izay. Fa tsy ity farany akory no tena zava-dehibe.…

voir plus