Teny Filamatra / Devise nationale / Target

Ireo teny filamatra teo amin’ny tantaram-pirenena nandritr’ireo Repoblika nifandimby « Ny teny filamatra ho an’ny firenena iray dia tari-dàlana, ireo hevitra fonosin’io teny filamatra io no entina manantanteraka ny andraikitra sahanin’ny mpitondra ary ihany koa entina mametraka lamina eo anivon’ny fiaraha-monina. » Ireto manaraka ireto no teny filamatra hatramin’izay nisisan’ny Repoblikan’I Madagasikara nandritra izay enim-polo taona (60 taona) nahazoan’I Madagasikara ny fahaleovan-tena: Fahafahana – Tanindrazana – Fandrosoana : Mbola azo lazaina fa hevitra avy amin’ny frantsay ity teny filamatra voalohany ity ary indrindra moa ny mpitondra tamin’izany fotoana Philibert TSIRANANA dia…

voir plus

Ilay faribolana ahafantarana ny Repoblikan’i Madagasikara / Tombokasem-panjakana

« Anisan’ireo zava-dehibe ary tena nanamarika ny tantaran’ny firenena Malagasy ny marika manokana hamantarana ny Repoblikan’I Madagasikara. Inona no tena hevitra fonosiny ary inona tokoa no antony nisafidianana azy? » Na dia tamin’ny vanim-potoana faha-mpanjaka aza dia efa nisy marika amantarana ny fanjakana tsirairay nisy nanerana ny nosy izay matetika mifandray tanteraka amin’ilay toetry ny mpanjaka, ny vohitra misy azy, ny foko ao aminy, sns… (ohatra: ny fanjakana Merina sy Andrianampoinimerina). Nohon’ny nahazo fahaleovan-tena anefa i Madagasikara dia nazava avy hatrany fa mitambatra ho fanjakana tokana ka izany indrindra no tena tsy…

voir plus

L’emblème de Madagascar / The emblem of Madagascar

« Chaque pays se différencie d’un autre, l’emblème est un des symboles qui représente la particularité d’un pays ou précisément son identité. On vous explique ce que représente l’emblème de la république de Madagascar. » L’emblème de Madagascar date depuis l’indépendance voire même avant. Même plusieurs royaumes à Madagascar ont déjà eu leurs emblèmes comme symbole du royaume, du roi ou voire même de l’ethnie. Mais commençons à partir de l’emblème de la première république jusqu’à nos jours: Il faut souligner que ceci est une chronologie uniquement des emblèmes du pays:…

voir plus

Filazana / Communiqué

FILAZANA Ny fikambanan’ny Mpianatra Malagasy eto Egypta sy ny tranokalam-pifandraisana @Gasyegypte dia tsy manao hetsika ahazoana tombony manokana na hitadiavam-bola. Hatreto dia tsy afaka manohana hetsika ihany koa izahay indrindra eo amin’ny lafiny ara-bola, na any Madagasikara, na eto Egypta, n’aiza n’aiza. Noho izany, ireo fangatahana rehetra voarainay mahakasika ny fangatahana vola amin’ny endriny rehetra dia tsy afaka ny hamaly izany izahay. Tsy manaparitaka lahatsoratra hitadiavam-bola ihany koa izahay. Tsara ny manamarika fa ity tranokalam-pifandraisana ity no nosokafana dia ny mba ahafantaran’ny olona misimisy kokoa ny mahakasika an’I Egypta sy…

voir plus

Reprise du trafic aérien en Égypte dès le premier Juillet

Reprise du trafic aérien en Égypte dès le premier Juillet : Les avions Egyptiens assureront uniquement la désert des destinations des pays ayant déjà procédé à l’ouverture de leur frontières aériennes…. Le ministre de l’aviation civile: Les aéroports Egyptiens disposent de la totalité des dernières innovations en matière d’équipement afin d’assurer la sécurité des passagers . —————————– “La totalité des aéroports égyptiens disposent des dernières innovations en matière d’équipement capables d’assurer la sécurité des passagers” a déclaré le pilote de formation et ministre de l’aviation civile Muhamed Mannâr  “Des détecteurs…

voir plus

Sainam-pirenena Malagasy / Le drapeau de Madagascar

Fantaro ny antsika, ny lokon’ny fanevam-pirenena « Tena nianarana tany an-dakilasy tokoa ny hevitr’ireo lokon’ny sainam-pirenentsika Malagasy kanefa efa maro ireo nanadino izany. Fampatsiahivana fotsiny ihany no entina isarihana ny saintsika tsirairay fa manan-danja lehibe ho any tanindrazantsika sy isika olom-pirenena ny hevitra fonosiny sainam-pirenena. » Telo (3) no loko ny sainam-pirenena Malagasy:  Fotsy: Mazava avy hatrany ny hevin'ny loko fotsy fa fahadiovana. Tsy dia tena ara-bakiteny loatra anefa fa ny tena hevitra fonosiny dia ny fahadiovam-po sy fanahy. Toetra arak’izany no tena hevitr’ity loko ity, toe-po sy toe-panahy izay azo lazaina…

voir plus