Filazana / Communiqué

FILAZANA Ny fikambanan’ny Mpianatra Malagasy eto Egypta sy ny tranokalam-pifandraisana @Gasyegypte dia tsy manao hetsika ahazoana tombony manokana na hitadiavam-bola. Hatreto dia tsy afaka manohana hetsika ihany koa izahay indrindra eo amin’ny lafiny ara-bola, na any Madagasikara, na eto Egypta, n’aiza n’aiza. Noho izany, ireo fangatahana rehetra voarainay mahakasika ny fangatahana vola amin’ny endriny rehetra dia tsy afaka ny hamaly izany izahay. Tsy manaparitaka lahatsoratra hitadiavam-bola ihany koa izahay. Tsara ny manamarika fa ity tranokalam-pifandraisana ity no nosokafana dia ny mba ahafantaran’ny olona misimisy kokoa ny mahakasika an’I Egypta sy…

voir plus