Ilay faribolana ahafantarana ny Repoblikan’i Madagasikara / Tombokasem-panjakana

« Anisan’ireo zava-dehibe ary tena nanamarika ny tantaran’ny firenena Malagasy ny marika manokana hamantarana ny Repoblikan’I Madagasikara. Inona no tena hevitra fonosiny ary inona tokoa no antony nisafidianana azy? » Na dia tamin’ny vanim-potoana faha-mpanjaka aza dia efa nisy marika amantarana ny fanjakana tsirairay nisy nanerana ny nosy izay matetika mifandray tanteraka amin’ilay toetry ny mpanjaka, ny vohitra misy azy, ny foko ao aminy, sns… (ohatra: ny fanjakana Merina sy Andrianampoinimerina). Nohon’ny nahazo fahaleovan-tena anefa i Madagasikara dia nazava avy hatrany fa mitambatra ho fanjakana tokana ka izany indrindra no tena tsy…

voir plus