Teny Filamatra / Devise nationale / Target

Ireo teny filamatra teo amin’ny tantaram-pirenena nandritr’ireo Repoblika nifandimby « Ny teny filamatra ho an’ny firenena iray dia tari-dàlana, ireo hevitra fonosin’io teny filamatra io no entina manantanteraka ny andraikitra sahanin’ny mpitondra ary ihany koa entina mametraka lamina eo anivon’ny fiaraha-monina. » Ireto manaraka ireto no teny filamatra hatramin’izay nisisan’ny Repoblikan’I Madagasikara nandritra izay enim-polo taona (60 taona) nahazoan’I Madagasikara ny fahaleovan-tena: Fahafahana – Tanindrazana – Fandrosoana : Mbola azo lazaina fa hevitra avy amin’ny frantsay ity teny filamatra voalohany ity ary indrindra moa ny mpitondra tamin’izany fotoana Philibert TSIRANANA dia…

voir plus