Nisaotra ny Diaspora Malagasy eto Egypta ny Police Nationale Malagasy

Naneho teny fisaorana ho an'ny Diaspora Malagasy eto Egypta ny Police Nationale Malagasy. Raha tsiahivina moa dia noho ny crise sy ny olana maro samihafa naterakiny ny Covid-19 dia tsy afa-nody an-tanindrazana ireo vahiny ireo fa tsy dia maintsy nijanona teto Egypta niandry vahaolana. Tsy niraviravy tanana anefa ny diaspora Malagasy eto Egypte fa dia nanampy sy niara-niasa tamin'izy ireo nandritran'izay fotoana izay, ka mandra-pahafahan'izy ireo nody soa aman-tsara tany antanindrazana.

Ny Malagasy eto Egypte dia mankasitraka tokoa ny Police Nationale Malagasy amin'izao taratasim-pisaorana izao. Tsy inona akory ny vitanay, fa ny adidy amin'ny maha-samy Malagasy ihany araka ny filazan'ny Ntaolo hoe; ny Firaisan-kina no Hery.

Hafatra ho an'ireo sendra mandalo na ho tonga aty Egypte izao, iray ihany ny Malagasy, n'aiza n'aiza misy azy. Ka aza misalasala fa, ny fikambanann'ny Malagasy eto Egypte dia mandray anareo antanan-droa hatrany hatrany.

 

Fanilo A.

Raha hizara hevitra

commentaire

Related posts

Leave a Comment