Vehivavy Malagasy eto Egypte nisongadina tamin’ny Fiofanana

Nisy fiofanana Logiciel Photoshop izay nokarakarin’ny parlemantan’ny mpianatran’ny Al Azhar tamin’ny 8 Septambra 2020 lasa teo, tao amin’ny Tanana islamika Al-Baath. Marihina fa izy io dia efa nanomboka tamin’ny volana Marsa, fa nohon’ny resaka coronavirus dia tsy maintsy notohizana en ligne (sur internet) ny famitana azy. Tonga nanatrika ny fanolorana mari-pahaizana ny mpitarika ny tanànan’ny Silamo Al-Baath, izay notarihin’Andriamatoa Jeneraly Jeneraly Ibrahim Al-Jarrahi sy Dr. Abdul Aziz Abdul Latif. Ny isan’ny mpandray anjara tamin’ny fiofanana moa dia mpianatra miisa 70 avy amin’ny firenena isan’karazany avy. Ity taranja ity dia moa…

voir plus