Eid Al Adha sy ny nankalazan’ny malagasy eto Egypta azy !

Naharitra 4 andro ny fankalazana. Nanomboka ny alakamisy ariva ny 30 jolay ka Nifarana alatsinainy ariva ny 3 Août, Maro amin’isika malagasy no tsy tena mahafantatra izany Eid Al Adha izany fa faly fotsiny hoe andro tsy fiasana sady andraisan-karama  Ao anatin’ity lahatsoratra ity no hitondrana fahalalana kely momba izany. Andao ary eh ! Inona Eid Al adha izany ? Eid Al adha na “festival of sacrifice” dia an’isany fankalazana lehibe indrindra eo amin’ny finoana silamo. Aty Egypta sy any amin’ireo firenena, anisan’izany Madagascar, dia natao andro tsy fiasana io…

voir plus

Nisaotra ny Diaspora Malagasy eto Egypta ny Police Nationale Malagasy

Naneho teny fisaorana ho an'ny Diaspora Malagasy eto Egypta ny Police Nationale Malagasy. Raha tsiahivina moa dia noho ny crise sy ny olana maro samihafa naterakiny ny Covid-19 dia tsy afa-nody an-tanindrazana ireo vahiny ireo fa tsy dia maintsy nijanona teto Egypta niandry vahaolana. Tsy niraviravy tanana anefa ny diaspora Malagasy eto Egypte fa dia nanampy sy niara-niasa tamin'izy ireo nandritran'izay fotoana izay, ka mandra-pahafahan'izy ireo nody soa aman-tsara tany antanindrazana. Ny Malagasy eto Egypte dia mankasitraka tokoa ny Police Nationale Malagasy amin'izao taratasim-pisaorana izao. Tsy inona akory ny vitanay,…

voir plus

Teny Filamatra / Devise nationale / Target

Ireo teny filamatra teo amin’ny tantaram-pirenena nandritr’ireo Repoblika nifandimby « Ny teny filamatra ho an’ny firenena iray dia tari-dàlana, ireo hevitra fonosin’io teny filamatra io no entina manantanteraka ny andraikitra sahanin’ny mpitondra ary ihany koa entina mametraka lamina eo anivon’ny fiaraha-monina. » Ireto manaraka ireto no teny filamatra hatramin’izay nisisan’ny Repoblikan’I Madagasikara nandritra izay enim-polo taona (60 taona) nahazoan’I Madagasikara ny fahaleovan-tena: Fahafahana – Tanindrazana – Fandrosoana : Mbola azo lazaina fa hevitra avy amin’ny frantsay ity teny filamatra voalohany ity ary indrindra moa ny mpitondra tamin’izany fotoana Philibert TSIRANANA dia…

voir plus

Ilay faribolana ahafantarana ny Repoblikan’i Madagasikara / Tombokasem-panjakana

« Anisan’ireo zava-dehibe ary tena nanamarika ny tantaran’ny firenena Malagasy ny marika manokana hamantarana ny Repoblikan’I Madagasikara. Inona no tena hevitra fonosiny ary inona tokoa no antony nisafidianana azy? » Na dia tamin’ny vanim-potoana faha-mpanjaka aza dia efa nisy marika amantarana ny fanjakana tsirairay nisy nanerana ny nosy izay matetika mifandray tanteraka amin’ilay toetry ny mpanjaka, ny vohitra misy azy, ny foko ao aminy, sns… (ohatra: ny fanjakana Merina sy Andrianampoinimerina). Nohon’ny nahazo fahaleovan-tena anefa i Madagasikara dia nazava avy hatrany fa mitambatra ho fanjakana tokana ka izany indrindra no tena tsy…

voir plus

L’emblème de Madagascar / The emblem of Madagascar

« Chaque pays se différencie d’un autre, l’emblème est un des symboles qui représente la particularité d’un pays ou précisément son identité. On vous explique ce que représente l’emblème de la république de Madagascar. » L’emblème de Madagascar date depuis l’indépendance voire même avant. Même plusieurs royaumes à Madagascar ont déjà eu leurs emblèmes comme symbole du royaume, du roi ou voire même de l’ethnie. Mais commençons à partir de l’emblème de la première république jusqu’à nos jours: Il faut souligner que ceci est une chronologie uniquement des emblèmes du pays:…

voir plus

Filazana / Communiqué

FILAZANA Ny fikambanan’ny Mpianatra Malagasy eto Egypta sy ny tranokalam-pifandraisana @Gasyegypte dia tsy manao hetsika ahazoana tombony manokana na hitadiavam-bola. Hatreto dia tsy afaka manohana hetsika ihany koa izahay indrindra eo amin’ny lafiny ara-bola, na any Madagasikara, na eto Egypta, n’aiza n’aiza. Noho izany, ireo fangatahana rehetra voarainay mahakasika ny fangatahana vola amin’ny endriny rehetra dia tsy afaka ny hamaly izany izahay. Tsy manaparitaka lahatsoratra hitadiavam-bola ihany koa izahay. Tsara ny manamarika fa ity tranokalam-pifandraisana ity no nosokafana dia ny mba ahafantaran’ny olona misimisy kokoa ny mahakasika an’I Egypta sy…

voir plus

Sainam-pirenena Malagasy / Le drapeau de Madagascar

Fantaro ny antsika, ny lokon’ny fanevam-pirenena « Tena nianarana tany an-dakilasy tokoa ny hevitr’ireo lokon’ny sainam-pirenentsika Malagasy kanefa efa maro ireo nanadino izany. Fampatsiahivana fotsiny ihany no entina isarihana ny saintsika tsirairay fa manan-danja lehibe ho any tanindrazantsika sy isika olom-pirenena ny hevitra fonosiny sainam-pirenena. » Telo (3) no loko ny sainam-pirenena Malagasy:  Fotsy: Mazava avy hatrany ny hevin'ny loko fotsy fa fahadiovana. Tsy dia tena ara-bakiteny loatra anefa fa ny tena hevitra fonosiny dia ny fahadiovam-po sy fanahy. Toetra arak’izany no tena hevitr’ity loko ity, toe-po sy toe-panahy izay azo lazaina…

voir plus

CVO or Covid Organics / Malagasy Remedy and its political values

“His Excellency Malagasy president ANDRY RAJOELINA announced recently and officially CVO, a remedy discovered by Malagasy scientists represented by IMRA labels. Since 20th of April 2020, this remedy has complemented Malagasy’s routine especially those who have to work or study. The government through Health Ministry confirmed that many patients of Covid19 have been recovered and some are in treatment with this remedy. But, this remedy has shaken up national and international political settlement, let’s clarify.” National opponent lose a battle The Politic-Virus plaguing in Madagascar: The critiques are just angry…

voir plus

COVID ORGANICS – Malagasy remedy: Any remedy is better than no remedy

“The health crisis COVID19 has affected the whole world. Each country has mobilized efforts to find any remedy. Any remedy is better than no remedy, don’t you think so? Malagasy scientists have discovered remedy named CVO or COVID ORGANICS.” The case for Chloroquine: Some countries are reluctant to use it as treatment just because it hasn’t been clinically tested. The rigor of any scientific and especially, medical research demands testing to evaluate the effectiveness and potential risks of these discoveries before they are established as truly effective remedies, which can…

voir plus

La vie étudiante en période de confinement se résume en trois mots

« Les mots quarantaine ou confinement sont devenus très familiers face à la situation dans le monde actuellement: la crise sanitaire COVID 19. Tout le monde vit cette période qui est clairement difficile sous plusieurs aspects suivant les circonstances dans divers pays. Les étudiants internationaux n’y échappent point, loin des parents, et des proches.» Quand le virus a été découvert en Chine, dans la région de Wuhan où plusieurs étudiants ont dû rester chez eux ou plutôt dans les cités U par rapport à la situation. Nous étions conscients que la…

voir plus