Contact

Contact

Maro ny malagasy tonga eto Egypte nohon`ny antony isan-karazany ,fa raha tsy ilaza fotsiny isika ireo mpianatra (izany indrindra no antony hijoroan`ny FMME), ao koa ireo mila ravin`ahitra ivelan`ny firenentsika, ireo mpisolotena an`i Madagasikara @ resaka fanatanjahantena , na koa ireo manao Stage sy ny sisa.  

Fianakaviana iray ny Gasy eto Egypte ka mifandray sy miray hina. Ka ho anao izay te hahafantatra bebe kokoa alohan`ny ahatongavana aty Egypte, na koa efa eto antoerana fa te hanana contact amin`ny gasy monina eto an-toerana dia aza misalasala miantso anay eto @FMME.

 

 

Laharana :    +20 102 265 5084 

Mail Fikambanana FMME: fmme@gasyegypte.com


Adiresy : Ataba 13- Cairo Egypte- BP 304