Ny Fikambanana

Manandanja ary mibahana eo amin`ny fiaraha monina malagasy eto Egypta, ny fisian`ny Fikambanan`ny Malagasy eto Egypta. Satria tsy vitany ifampizarana sy ifandraisana ihany izy ity, fa izy koa no miezaka misolo ny asan`ny masoivoho malagasy izay tsy mbola misy aty an-toerana hatramin`izao eto amin`ny Repoblika Arabon`ny Egypte, . 


I Andriamatoa "Zoky Zeny" moa no nanorina ny fikambanana tamin`ny taona 1997. Notohizan'ireo Malagasy tonga ny taona maro nifanesy taty aoriana izay mpianatra no ankamaroany. Ny fototra ijoroan'ny fikambanana dia ny mba hisian'ny firaisan-kina sy fihavananana izany hoe ny hitazomana hatrany ny soatoavina Malagasy eny fa na dia aty an-tany lavitra aza.

Hatramin'izao tokoa dia natao ho teny filamatra izany: "NY FIRAISAN-KINA NO HERY"

Ireo mpiandraikitra ato amin`ny Fikambanana :

FITONDRANA 2020-2021

izay tarihin'I  Filoha/President Rajab Abdallah

ireo Comity miaraka aminy sy ny andraikitra sahanin'izy ireo:

Vice-President : ABDOUL Aziz
Tresoriere: FONY Abigaila Virginielle
Responsable Communication: NARISOA Sylvanie Chamira
Responsable Sociale: ARIMELIMANJAKA Fanilo Nomentsoa
Responsable Culturelle: FIAGNONA Martial
Responsable des activites Sportifs: RAKOTONIRINA Dama Donnee

Tenin'i Filoha teo aloha Hamidou Fabrice:

"Tongasoa eto amin'ny tranonkalam-pifandraisan'ny Fikambanan'ny Mpianatra Malagasy eto Egypte (FMME).
Iaraha-mahita ny fivoaranan'ny teknolojia amin'ny vanim-potoana ankehitriny, dia mampiasa izany koa ny fikambanana mba entina ampahafantarina ny Malagasy maneran-tany ny fisian'ny Fikambanan'ny Malagasy eto Egypte (FME),  mba ahafantarana ireo hetsika sy vaovao mandalo,  ahafahan'ny Malagasy maneran-tany koa mifandray amin'ny fikambanana ary indrindra indrindra anehoana ny fihavanana sy firaisankina izay mampiavaka ny malagasy lavitra ny tanindrazana.

Koa misaotra sy mirary soa anao mitsidika ary manentana anao ihany koa handalo eto matetika."